BIOLAB to JAKOŚĆ POTWIERDZONA BADANIAMI!

 

Systematycznie przedstawiamy Wam badania naszych produktów, które są robione w sprawdzonych laboratoriach.

 
Biolab nie unika pytań o badania i o jakość produktów.
Prawdopodobnie już w tym momencie jesteśmy numerem 1 na rynku.
Przekazujemy Wam badania oraz dostęp do nich bezpośrednio ze stron laboratorium.

Data: 2022-04-27

 

Badaną próbkę naniesiono w ilości 2ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą

gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik

szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 51,78mg. Wysokość

błędu pomiarowego wynosi +- 0,05mg.

Data: 2022-03-29

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 4,12mg. 

Data: 2022-03-29

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,36mg.

Data: 2022-03-29

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,96mg.

Data: 2022-03-10


W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu w roztworach H20 z dodatkiem 0.06mol/l K2hPO4 i 0.04 mol/l KH2PO4 oraz czystego Acetonitrylu pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramów wzorcowych przedstawia tabela powyżej.

Data: 2022-03-09

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego, a także podczas drugiej analizy metodą gradientu w roztworach H20 z dodatkiem 0.06mol/l K2hPO4 i 0.04 mol/l KH2PO4 oraz czystego Acetonitrylu pojawiły się piki szukanych substancji. Ich stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego przedstawia tabela powyżej.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 5,29mg.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 20,79mg.

Data: 2022-02-17

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,96mg. 

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,01mg. 

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,35mg.

Data: 2022-02-02

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,97mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 4,99mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 53,21mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,03mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 9,92mg.

Data: 2022-01-27

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 5,16mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,18mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 9,71mg.

Data: 2022-01-26

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 10,13mg.

Data: 2022-01-25

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 210,81mg/ml.

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 262,05mg.

SUPER GHK-COPPER INTENSIVE CREAM

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 216,15mg.

Data: 2022-01-12

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% kwasu trifuluorooctowego pojawił się piki szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do
chromatogramu wzorcowego wynosi 495,65mg.

Data: 2021-12-28

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawił się piki szukanej substancji. Jego wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 98,41mcg.

Data: 2021-12-23

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawił się piki szukanej substancji. Jego wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 49,22mg oraz 97% czystości.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 5,07mg dla GHRP-2 oraz 5,21mg dla MOD-GRF 1-29.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 3,02mg dla Ipamorelin oraz 3,13mg dla MOD-GRF 1-29.

Data: 2021-12-14

 

W badanej próbce podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H20 oraz Acetonitrylu
z dodatkiem 0,1% pojawiły się piki szukanych substancji. Ich wysokość po przyrównaniu do chromatogramu
wzorcowego wynosi 5,10mg dla TB-500 oraz 5,55mg dla BPC-157.